ETT RUM FÖR ALLA SORTERS UTTRYCK OCH EXPERIMENT !

"KONSTNÄRSRESERVAT"

(Fd Galleri 44 i Mellby) Öppet enligt överenskommelse !


Anette Sjölander - konstnär - Årets kulturstipendium i Lidköping 2016.
Motivering:
"Anette Sjölander, upprätthåller RUM44 i Mellby för konstnärliga experiment och laborationer. Hit kommer både nationella och internationella konstnärer, utställare och konstintresserade. Ett eget rum "A room of one´s own" (Virginia Wolf) möjliggör skapande. Genom att tillhandahålla ett fysiskt rum där kunskapsinhämtning, utställningar konstlaborationer och möten mellan människor sker; erbjuder och möjliggör Anette Sjölander på sitt djupt humanistiska och tillåtande sätt, konst att existera även på landsbygden."

http://mellbystommen.se/index.html
(Anette Sjölanders hemsida)lördag 16 mars 2013

Elisabet Larsson-Malmström - "Pendlaren" - 16, 23, 30 mars

                                                    Olja - Elisabet Larsson-Malmström

För fem år sedan flyttade Elisabet och hennes familj från Stockholm till Mellby. Hon har under dessa år pendlat mellan Mellby och Lidköping varje dag. Från att ha tyckt att slätten varit monoton och enahanda har hon mer och mer börjat älska landskapet som hon landat i. För henne har resandet blivit som ett samtal med både sig själv och landskapet i dess olika skepnader. Resandet har blivit en inspiration till ett antal målningar.

tisdag 5 mars 2013

Anette Sjölander - Måleri o Skulptur - 5 jan - 23 feb

                                          Olja - Anette Sjölander