ETT RUM FÖR ALLA SORTERS UTTRYCK OCH EXPERIMENT !

"KONSTNÄRSRESERVAT"

(Fd Galleri 44 i Mellby) Öppet enligt överenskommelse !


Anette Sjölander - konstnär - Årets kulturstipendium i Lidköping 2016.
Motivering:
"Anette Sjölander, upprätthåller RUM44 i Mellby för konstnärliga experiment och laborationer. Hit kommer både nationella och internationella konstnärer, utställare och konstintresserade. Ett eget rum "A room of one´s own" (Virginia Wolf) möjliggör skapande. Genom att tillhandahålla ett fysiskt rum där kunskapsinhämtning, utställningar konstlaborationer och möten mellan människor sker; erbjuder och möjliggör Anette Sjölander på sitt djupt humanistiska och tillåtande sätt, konst att existera även på landsbygden."

http://mellbystommen.se/index.html
(Anette Sjölanders hemsida)tisdag 29 april 2014

Africa Coll - Speglingar av det framtida - 3 - 18 maj 2014.

                                                       Speglingar av det framtida

                                                                  Bilder och ljus
                                                          Passagen mellan två tillstånd
                                                             Den historia vi redan vet
                                                          Eller historien om en gudinna
                                                        som bilden av vår egen skapare

                                                                       Africa Coll