ETT RUM FÖR ALLA SORTERS UTTRYCK OCH EXPERIMENT !

"KONSTNÄRSRESERVAT"

(Fd Galleri 44 i Mellby) Öppet enligt överenskommelse !


Anette Sjölander - konstnär - Årets kulturstipendium i Lidköping 2016.
Motivering:
"Anette Sjölander, upprätthåller RUM44 i Mellby för konstnärliga experiment och laborationer. Hit kommer både nationella och internationella konstnärer, utställare och konstintresserade. Ett eget rum "A room of one´s own" (Virginia Wolf) möjliggör skapande. Genom att tillhandahålla ett fysiskt rum där kunskapsinhämtning, utställningar konstlaborationer och möten mellan människor sker; erbjuder och möjliggör Anette Sjölander på sitt djupt humanistiska och tillåtande sätt, konst att existera även på landsbygden."

http://mellbystommen.se/index.html
(Anette Sjölanders hemsida)onsdag 3 juli 2013

Berith Stennabb - 13, 20 juli - "Rap i rapsen" (Performance den 13 juli) Teckningar, målningar o textil form i galleriet.

                               
                                    Berith Stennabb     Berith Stennabb framför "Rap i rapsen" en högst personlig performancerit i rapsfältet utanför Galleri 44.

"Jag tror på varje människas inneboende kraft och behov av att uttrycka sig.  Begreppet  Community dance ligger mig varmt om hjärtat.
Community dance har sin förebild i den verksamhet som bedrivs i London där man med hjälp av olika kulturyttringar ger människor möjlighet att växa och uppleva kultur som en tillgång i livet.
En av de bakomliggande värderingarna är att dans är till för alla och att alla därför har rätt att få tillgång till det – oavsett ålder, kroppsform, kön, etnicitet, funktionsnedsättning eller socioekonomisk situation.
Community dance omfattar alla dansgenrer men betonar ofta människors eget skapande och personliga uttryck.
Att arbeta med sceniskt projekt som metod betyder att skapa ett framförande, som kan se ut precis hur som helst i sin slutliga form. Framförandets längd, plats och tidpunkt avgörs helt av lokala förutsättningar och önskemål. Både utomhus och inomhus, i gymnastiksalar eller i offentliga lokaler.
Innehållet styrs helt av de deltagande människornas önskemål. Det kan vara sagor, berättelser,  
Formen kan vara berättande, mer abstrakt med visuella stämningar, poetisk, teatralisk, med eller utan ord, rörelse, koreograferad dans, inspelad och/eller levande musik, sång, dikt.
Berith Stennabb"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar