ETT RUM FÖR ALLA SORTERS UTTRYCK OCH EXPERIMENT !

"KONSTNÄRSRESERVAT"

(Fd Galleri 44 i Mellby) Öppet enligt överenskommelse !


Anette Sjölander - konstnär - Årets kulturstipendium i Lidköping 2016.
Motivering:
"Anette Sjölander, upprätthåller RUM44 i Mellby för konstnärliga experiment och laborationer. Hit kommer både nationella och internationella konstnärer, utställare och konstintresserade. Ett eget rum "A room of one´s own" (Virginia Wolf) möjliggör skapande. Genom att tillhandahålla ett fysiskt rum där kunskapsinhämtning, utställningar konstlaborationer och möten mellan människor sker; erbjuder och möjliggör Anette Sjölander på sitt djupt humanistiska och tillåtande sätt, konst att existera även på landsbygden."

http://mellbystommen.se/index.html
(Anette Sjölanders hemsida)söndag 27 oktober 2013

Gullvi Fält - Samurajerna och sköldarna. 2, 3, 9, 10, 16, 17 november 2013

                     Välkommen på vernissage på Konstafton 2 november - öppet mellan 12-24.


Gullvi Fält har arbetat hela sitt liv med lera. Hantverket genomsyrar hela hennes liv och kärleken till materialen, såsom leran, glasyrerna....materialen i jordskorpan.
Drejning har varit Gullvis sätt att uttrycka sig. Inspirationen och hennes drejteknik kommer mest från den asiatiska kulturen.
Efter flera studieresor till Japan,  Kina och Vietnam har hon denna gång valt att uttrycka sina keramiska minnen genom skulpturala samurajer. Förebilderna är den Kinesiska terrakottaarmén som hon besökte redan 1994. Dessa gjorde naturligtvis starkt intryck och hon följer fortsatta forskningar om detta fantastiska underverk.
Gullvi arbetar på Formakademin i Lidköping som lärare i keramik, där hon varit sedan starten 1989. Som lärare vill hon gärna dela med sig av sin erfarenhet som hon fått genom åren och vikten av att besöka muséer där det finns mycket kunskap att hämta.

1 kommentar: