ETT RUM FÖR ALLA SORTERS UTTRYCK OCH EXPERIMENT !

"KONSTNÄRSRESERVAT"

(Fd Galleri 44 i Mellby) Öppet enligt överenskommelse !


Anette Sjölander - konstnär - Årets kulturstipendium i Lidköping 2016.
Motivering:
"Anette Sjölander, upprätthåller RUM44 i Mellby för konstnärliga experiment och laborationer. Hit kommer både nationella och internationella konstnärer, utställare och konstintresserade. Ett eget rum "A room of one´s own" (Virginia Wolf) möjliggör skapande. Genom att tillhandahålla ett fysiskt rum där kunskapsinhämtning, utställningar konstlaborationer och möten mellan människor sker; erbjuder och möjliggör Anette Sjölander på sitt djupt humanistiska och tillåtande sätt, konst att existera även på landsbygden."

http://mellbystommen.se/index.html
(Anette Sjölanders hemsida)söndag 22 december 2013

Tack till alla gästuställare och besökare.....det har varit ett fantastiskt år ! God Jul och Gott Nytt År !

           Johan Malmström och Elisabet Larsson-Malmström spelar på Galleri 44:s 1-årsdag !
           Finskt vemod i Det tredje rummet !
          Rum i förvandling - Martin Hanssson utställning där besökarna fick anstränga sig lite.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar