ETT RUM FÖR ALLA SORTERS UTTRYCK OCH EXPERIMENT !

"KONSTNÄRSRESERVAT"

(Fd Galleri 44 i Mellby) Öppet enligt överenskommelse !


Anette Sjölander - konstnär - Årets kulturstipendium i Lidköping 2016.
Motivering:
"Anette Sjölander, upprätthåller RUM44 i Mellby för konstnärliga experiment och laborationer. Hit kommer både nationella och internationella konstnärer, utställare och konstintresserade. Ett eget rum "A room of one´s own" (Virginia Wolf) möjliggör skapande. Genom att tillhandahålla ett fysiskt rum där kunskapsinhämtning, utställningar konstlaborationer och möten mellan människor sker; erbjuder och möjliggör Anette Sjölander på sitt djupt humanistiska och tillåtande sätt, konst att existera även på landsbygden."

http://mellbystommen.se/index.html
(Anette Sjölanders hemsida)tisdag 26 maj 2015

David Myrvold - Lördagen den 15 aug (endast denna dag)

 Skiffer - Olja
David Myrvold

Aska - Olja
 David Myrvold

Gråtande Vide - Olja 
David Myrvold


Vad är måleri?
 För David Myrvold är måleri upptäckt. Ett risktagande. Ett rytmiskt upprepande av former och färger, tunt eller tjockt målat, mer eller mindre harmoniskt. Han menar att måleri är liv, och ett sätt att skapa nya sätt att se på omgivningen. Där finns resterna av fysisk aktivitet. En känsla av något upplevt, som tecknats ner på valfri yta. Han räds inte drastiska förändringar i verket.

Myrvold är född 1976 och har en MFA från Kungl. Konsthögskolan. Bor och verkar i Trollhättan.

www.davidmyrvold.se


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar