ETT RUM FÖR ALLA SORTERS UTTRYCK OCH EXPERIMENT !

"KONSTNÄRSRESERVAT"

(Fd Galleri 44 i Mellby) Öppet enligt överenskommelse !

onsdag 25 december 2013

Göte Hultqvist - De tre breven - 4 januari - 9 mars 2014.

                                


                           Tre brev - Fyra utställningar - olja, teckningar, akvarell och grafik !

"En konstnär måste vara  fullständigt fri. Men friheten får han inte gratis. Den måste han arbeta sig till varje dag."

(Del av ett citat från "Hjerns betraktelse över Ekelund" och från boken "Den känslige symbolisten - Göte Hultqvist Ett 60-årigt konstnärsskap Ett vänporträtt av Stig Lundström)

söndag 22 december 2013

Tack till alla gästuställare och besökare.....det har varit ett fantastiskt år ! God Jul och Gott Nytt År !

           Johan Malmström och Elisabet Larsson-Malmström spelar på Galleri 44:s 1-årsdag !
           Finskt vemod i Det tredje rummet !
          Rum i förvandling - Martin Hanssson utställning där besökarna fick anstränga sig lite.

fredag 22 november 2013

Martin Hansson - Rum i förvandling - 7 , 8, 14, 15, 21, 22 december 2013.Årets sista gästutställare är skulptören Martin Hansson från Husaby. 

I galleriet kommer han att visa installationen ”Rum i förvandling”, den gestaltar processen då Martin bränner keramiska föremål i en vedeldad ugn som han själv tillverkat i stengodslera.

Ugnen är en så kallad minigama, en i Japan uppfunnen liten ugn som eldas med ved upp till 1300 grader
.Man använder ingen glasyr utan askan från elden påverkar den heta leran som på så sätt blir färgad av mineralerna från veden.
I Japan bygger man ugnarna som små skulpturer t ex. så som formen av en drake eller liknande.

För att modernisera processen och vinna tid vid bränningen kommer Martin att använda gasol vid uppvärmningen, upp till 1000 grader. Därefter tillsätter han syre och träkol, ugnen fungerar då som en masugn och temperaturen stiger till 1300 grader. 

De och även tidigare gjorda skulpturer visas på utställningen i galleriet.

söndag 27 oktober 2013

Gullvi Fält - Samurajerna och sköldarna. 2, 3, 9, 10, 16, 17 november 2013

                     Välkommen på vernissage på Konstafton 2 november - öppet mellan 12-24.


Gullvi Fält har arbetat hela sitt liv med lera. Hantverket genomsyrar hela hennes liv och kärleken till materialen, såsom leran, glasyrerna....materialen i jordskorpan.
Drejning har varit Gullvis sätt att uttrycka sig. Inspirationen och hennes drejteknik kommer mest från den asiatiska kulturen.
Efter flera studieresor till Japan,  Kina och Vietnam har hon denna gång valt att uttrycka sina keramiska minnen genom skulpturala samurajer. Förebilderna är den Kinesiska terrakottaarmén som hon besökte redan 1994. Dessa gjorde naturligtvis starkt intryck och hon följer fortsatta forskningar om detta fantastiska underverk.
Gullvi arbetar på Formakademin i Lidköping som lärare i keramik, där hon varit sedan starten 1989. Som lärare vill hon gärna dela med sig av sin erfarenhet som hon fått genom åren och vikten av att besöka muséer där det finns mycket kunskap att hämta.

söndag 28 juli 2013

Tony Abrahamsson - FOXY - 12, 13,19, 20, 26, 27 oktober 2013

       

Jag lekte mycket i skogen när jag växte upp. Vi var alltid ute och såg ormar, myror, ber och ugglor.
 Mossan som var mjuk och sviktade, så att min gång följde den rörelsen, det minns jag ännu.
Den här utställningen har skogen, djuren och människorna som tema, (tror jag). Man kan se den som en
slags fabellek, men så har jag aldrig tänkt. Kanske ett försök att förena djur, människor och natur. Vem är 
vem ? Vad är vad ?
Min farfar som jag aldrig mött hade mött vittra, det är ett slags skogsväsen som finns (fanns ?) i
Ångermanland.
Han trodde fullt och fast på dem.
Skogen som plats är föränderlig och ändå på något sätt evig och ursprunglig.
/Tony


söndag 21 juli 2013

Maja Andersson visar sin konstfilm "Man ser nog inte igenom" - 27 juli.


                                  

                             
                              Om relationer till människor. Om relationer till staden. 

Maja läser första året på konsthögskola i Finland och kommer ursprungligen från Lidköping. På lördag visas hennes film första gången för publik.

   

onsdag 3 juli 2013

Berith Stennabb - 13, 20 juli - "Rap i rapsen" (Performance den 13 juli) Teckningar, målningar o textil form i galleriet.

                               
                                    Berith Stennabb     Berith Stennabb framför "Rap i rapsen" en högst personlig performancerit i rapsfältet utanför Galleri 44.

"Jag tror på varje människas inneboende kraft och behov av att uttrycka sig.  Begreppet  Community dance ligger mig varmt om hjärtat.
Community dance har sin förebild i den verksamhet som bedrivs i London där man med hjälp av olika kulturyttringar ger människor möjlighet att växa och uppleva kultur som en tillgång i livet.
En av de bakomliggande värderingarna är att dans är till för alla och att alla därför har rätt att få tillgång till det – oavsett ålder, kroppsform, kön, etnicitet, funktionsnedsättning eller socioekonomisk situation.
Community dance omfattar alla dansgenrer men betonar ofta människors eget skapande och personliga uttryck.
Att arbeta med sceniskt projekt som metod betyder att skapa ett framförande, som kan se ut precis hur som helst i sin slutliga form. Framförandets längd, plats och tidpunkt avgörs helt av lokala förutsättningar och önskemål. Både utomhus och inomhus, i gymnastiksalar eller i offentliga lokaler.
Innehållet styrs helt av de deltagande människornas önskemål. Det kan vara sagor, berättelser,  
Formen kan vara berättande, mer abstrakt med visuella stämningar, poetisk, teatralisk, med eller utan ord, rörelse, koreograferad dans, inspelad och/eller levande musik, sång, dikt.
Berith Stennabb"

tisdag 18 juni 2013

Edit Mag - Fragment av en Rosa dröm - Söndag 30 juni.

                                                     Del av ett collage - Edit Mag


                                                               Fragment av en rosa dröm.

"Alla växer vi upp i ett samhälle med färdiga roller och förväntningar på oss redan när vi föds. Faktorer som kön, klass, etnicitet påverkar grundförväntningarna. Dessa dikterar allt från förväntad sexualtitet, utbildning, yrkesval, trosbekännelser, till vart du ska bo och huruvida du röstar blått, rött eller grönt. Eller hur du ska bete dig som mamma eller pappa.
Under min uppväxt fick jag ofta höra av min mor "Kom ihåg att du är kvinna och invandrare dessutom. Du måste alltid göra dubbelt så bra som alla andra för att ens bli godkänd." Även om jag argumenterade emot, att världen inte är så fördömande som hon tror, så har det blivit en livsregel bland många andra. Dessa livsregler talar om för mig vad jag kan och inte kan göra. Vad jag ska och inte ska göra, utifrån mina förutsättningar.
Jag är en övertygad feminist i vad jag upplever som ett jämställt förhållande - eller vi arbetar på det medvetet i alla fall. Som nybliven förälder förvånades jag därför över hur stort trycket från samhället var och också våra livsregler, roller och förväntningar som styrde in oss mer och mer i den traditionella fåran.
Verken jag visar här kommer från serien "Far och dotter" och "Mor och dotter" som bearbetar några fenomen som jag upplever i mötet med den nya rollen som förälder. "

/Edit Mag

lördag 11 maj 2013

Anette Sjölander - Diaskulpturer - 11, 18, 25 maj 1, 8, 15 juni

                                   Diaskulptur - Anette Sjölander

En kommentar och fortsättning på "Den tredje huden"  som visades på konstafton 2011 i Konsthall Mellbyskogen.

tisdag 16 april 2013

Johan Malmström - måleri - 6, 13, 20 april

                                          Olja - Johan Malmström


Johan Malmström är en konstnär och pedagog som sedan 2009 bor och verkar i Mellby.
Han har en omfattande konstnärlig verksamhet bakom sig med utställningar, filmer och idébaserade projekt sedan mitten på 80-talet.
På Galleri 44 visar han måleri för första gången på 20 år. Målningarna gjordes alla under  2010 i ett trångt vindsrum, innan han hunnit bygga sin ateljé.
Johan har intresserat sig för konstens betydelse i samhället på olika sätt; han var en av grundarna till SOC.Stockholm, ett projekrum för kulturella, sociala och relationella experiment i Stockholm under 90-talet.
Han drev även under sju år ett delat konstnärskap tillsammans med konstnären Annika Drougge och har jobbat med teoribildning om konstens roll i det offentliga rummet.
Erfarenheterna från detta, och andra projekt har han tagit med sig till Mellby där han engagerar sig i den ultralokala kulturproduktionen. Han driver bl.a. Konsthall Mellbyskogen tillsammans med Anette Sjölander och Elisabet Larsson-Malmström och arrangerar kulturevenemang i bygdegården.

lördag 16 mars 2013

Elisabet Larsson-Malmström - "Pendlaren" - 16, 23, 30 mars

                                                    Olja - Elisabet Larsson-Malmström

För fem år sedan flyttade Elisabet och hennes familj från Stockholm till Mellby. Hon har under dessa år pendlat mellan Mellby och Lidköping varje dag. Från att ha tyckt att slätten varit monoton och enahanda har hon mer och mer börjat älska landskapet som hon landat i. För henne har resandet blivit som ett samtal med både sig själv och landskapet i dess olika skepnader. Resandet har blivit en inspiration till ett antal målningar.

tisdag 5 mars 2013

Anette Sjölander - Måleri o Skulptur - 5 jan - 23 feb

                                          Olja - Anette Sjölander