ETT RUM FÖR ALLA SORTERS UTTRYCK OCH EXPERIMENT !

"KONSTNÄRSRESERVAT"

(Fd Galleri 44 i Mellby) Öppet enligt överenskommelse !

måndag 29 augusti 2016

Utställare på RUM44 i SKOGSLIV - 9 -10-11 sept - Lisa Östh (även i skogen ) och Petra Gunnarsson Öppet: lördagen 14-17 och söndagen 10-12. Och lördagen den 17 /9 Öppet 14-17

                                               


                                      RUM44 - LISA ÖSTH   http://www.lisaosth.com/Lisa Östh  förbereder Dark matter i Konsthall Mellbyskogen    Dark matter -  Lisa Östh (Konsthall Mellbyskogen)
RUM44 - Lisa Östh - (del av installation)I Konsthall Mellbyskogen provar jag en idé. Jag arbetar med ett tema inför både Konsthall Mellbyskogen och för Rum 44 men förutsättningar för platserna skiljer sig mycket åt vilket innebär att verken också kommer att göra det. Så här skrev jag i en anteckningsbok när jag hade hittat  min plats  i Konsthall Mellbyskogen:  

”Jag vill måla träden på platsen svarta, så att de speglar sig i den svarta tjärnen. Genom att måla träden förändras stämningen på plats. Installationen är tänkt att gestalta tillstånd som är svåra att verbalisera men ytterst verkliga och påtagliga  för dem som drabbas.”  

Dark matter handlar om depression. Verket har fått sitt namn av Mörk materia eller Dark matter på engelska.  (Mörk materia är den osynliga kraft  i universum som vetenskapen inte kan observera annat än indirekt. Det är en kraft som påverkar och drar till sig vanlig materia men som också slukar ljus. Mörk materia släpper inte heller ifrån sig något eget ljus. Jag tycker titeln är bättre på engelska eftersom det också kan tolkas som att mörkret spelar roll.)  

Depression är ett tillstånd som drabbar många men som få talar om. Det är också svårt att tala om, eftersom personen som drabbas har svårt att uppfatta världen annat än hur den upplevs subjektivt. Vi uppfattar alla världen subjektivt via vår perception och en depression påverkar hur vi tar in information om världen omkring oss. En depression är alltså högst reell.   

Jag gör i Konsthall Mellbyskogen en installation för att försöka gestalta detta tillstånd. Jag tycker det är det intressant att försöka gestalta något som angår många men få vill kännas vid.  

Träd och natur spelar huvudrollen även i det skogsmöblerade rummet på RUM44, men i de projicerade filmsekvenserna finns också ljuset. Strimmor av ljus som reflekteras i mörka vatten. En overkligt ljus försommarnatt, fylld av körsbärblom, finns också med.

 En tidig juninatt, stod hela världen öppen. Som en öppen slutare i en kamera. Det måste finnas ljus för att det ska bli bilder. Det måste finnas öppningar och ingångar till detta tema. Jag vill inte att verken imploderar av sin egen tyngd. Ljuset är lika verkligt som den mörka materian. De är varandras motsatser och förutsättningar.

/Lisa Östh                                             PETRA GUNNARSSON  http://www.petragunnarsson.se/
                                          HUSVAGNEN - Family trees                                                                                              TYSKA RUMMET - Gläntan - Petra GunnarssonSkogen är en vanlig symbol för vårt undermedvetna. Psykets och den kvinnliga principens rike. Att gå den ”förbjudna stigen” kan leda till att vi går vilse, blir uppslukade och undergång. Skogen som en skrämmande mörk och farlig plats där mystiska varelser och väsen stryker omkring. En plats för prövningar och invigning. Men skogen är också den plats där vi kan möta oss själva, komma till ro, ta en paus, spegla oss i skogens tjärn och återvandlas till det vi verkligen är!

För utan skogens grönskande lungor kan vi inte leva. VIRIDITAS: Greening Power. Uttrycket skapades av Hildegard of Bingen som också menar att grönkraften och kreativiteten är intimt sammankopplade. Vårt syfte här på jorden är menat att vara grönt. Att göra ett grönt arbete. Ett kreativt jobb. Den största synden är att låta grönheten torka ut. En uttorkad person eller kultur förlorar sin förmåga att skapa.
Tomas Tranströmer skriver att: Mitt i skogen finns en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse. Låt oss börja där i gläntan, för att söka den rot som tillhör oss själva. Med på resan följer också Rollo May, existentialist och en av psykologins pionjärer samt en grupp gnostiker som levde för 2000 år sedan…

1945 hittade en bonde en lerkruka begravd i ökensanden i övre Egypten. Den visade sig innehålla Gnostiska evangelier och andra hemliga skrifter, nedtecknade för nästan 2000 år sedan. Gnostikerna och den lära som framträder ur skrifterna betraktades som farlig av den ortodoxa kyrkan. De gnostiska kristna har i kyrkans tradition fått stämpeln som ”kättare”. Gnosticismen och ortodoxin uttryckte olika slag av mänsklig erfarenhet och troligen drog de till sig olika människotyper.
Gnosis innebär en intuitiv process där man söker kunskap om sig själv. Men Gnosis är i första hand icke rationell kunskap och betyder insikt. Att känna sig själv är för gnostikerna detsamma som att känna den mänskliga naturen och att få kunskap om människans bestämmelse. Att känna sig själv är i djupaste mening att på samma gång känna Gud och det är hemligheten med Gnosis.
Utforska källorna till sorgen, glädjen, kärleken och hatet… om du noggrant undersöker sådana ting, kommer du att finna honom (henne) i dig själv…

Vissa gnostiska texter talar också om det kvinnliga elementet i gudomen, i det de åkallar gud som fader och moder. Psykoanalytikern C.G. Jung menade att gnostikerna uttryckte ”den andra sidan av medvetandet”, de spontana omedvetna tankar som varje ortodox tradition (och samhälle) kräver att dess anhängare skall undertrycka.
I likhet med många konstnärer och kreativa personer ansåg gnostikerna att en originell, skapande verksamhet var kännetecknet på den andligen levande.
För gnostikerna var det viktigt att VETA SIN EGEN ROT. Psyket bär inom sig själv möjligheten till frälsning och undergång. ”När ni skapar detta i er, skall detta, som ni har, rädda er. Om ni icke har detta i er, skall detta, som ni icke har i er, döda er”.
Den gnostiska modellen står nära psykoterapin. Båda erkänner behovet av ledning, men enbart som en övergående åtgärd. Syftet med att godta en auktoritet är att växa ifrån den. När man mognar behöver man inte längre den yttre auktoriteten.
Gnostiker, mystiker, sökare, liksom många konstnärer beträder den djupa snårskogen för att söka sin egen rot. Söka efter en inre självkunskap såsom en nyckel till att förstå universella sanningar- ”Vilka vi är, varifrån vi kom, varthän vi färdas”…

Med Mina verk på Rum 44, Family Trees (Husvagnen) och Gläntan (Tyska huset) har jag snitslat en bana för att försöka ringa in mina egna rötter. Jag vill nu uppmana betraktaren att ta på sig vandringskängorna och ge sig ut på en egen tur. Hur långt in i skogen du vill gå, det avgör du själv… Eller slå dig ned på första bästa stubbe, ta en paus och försätt dig i beredskap för slumpen….

/Petra Gunnarsson


                     HELENA LÖFGREN - Hathayoga  http://massabra.wixsite.com/massa
Söndag 11/9 (i trädgården vid RUM44 i Mellby)

Hathayoga  med Helena Löfgren (utomhus - kl.10.00-11.00)

Anmälan: 070-689 32 05 Anette Sjölander I samarbete med NBV-väst (Kostnadsfritt)

Hathayoga på lätt nivå...... sittande, stående, liggande och en liten avslappning. Man behöver inte kunna yoga förut. Denna Yoga innehåller en djup välgörande andning, stretchande, avslappnande rörelseroch stärkande, upplivande rörelser.

Yogan ger också sinnet lugn, stabilitet och vitalitet. Vid skador och sjukdom bör man vara mycket försiktig och rådfråga sin läkare om yogan kan vara lämpligt.

Yoga mattor finns (12 pers). Mjuka kläder som inte sitter åt rekommenderas. Ät helst före 2 timmar innan passet.
Vatten: viktigt efter passet
Helena med ca 12 deltagare på söndag morron i trädgården (i samarbete med NBV)