ETT RUM FÖR ALLA SORTERS UTTRYCK OCH EXPERIMENT !

"KONSTNÄRSRESERVAT"

(Fd Galleri 44 i Mellby) Öppet enligt överenskommelse !

lördag 16 mars 2013

Elisabet Larsson-Malmström - "Pendlaren" - 16, 23, 30 mars

                                                    Olja - Elisabet Larsson-Malmström

För fem år sedan flyttade Elisabet och hennes familj från Stockholm till Mellby. Hon har under dessa år pendlat mellan Mellby och Lidköping varje dag. Från att ha tyckt att slätten varit monoton och enahanda har hon mer och mer börjat älska landskapet som hon landat i. För henne har resandet blivit som ett samtal med både sig själv och landskapet i dess olika skepnader. Resandet har blivit en inspiration till ett antal målningar.

tisdag 5 mars 2013

Anette Sjölander - Måleri o Skulptur - 5 jan - 23 feb

                                          Olja - Anette Sjölander