ETT RUM FÖR ALLA SORTERS UTTRYCK OCH EXPERIMENT !

"KONSTNÄRSRESERVAT"

(Fd Galleri 44 i Mellby) Öppet enligt överenskommelse !

tisdag 18 juni 2013

Edit Mag - Fragment av en Rosa dröm - Söndag 30 juni.

                                                     Del av ett collage - Edit Mag


                                                               Fragment av en rosa dröm.

"Alla växer vi upp i ett samhälle med färdiga roller och förväntningar på oss redan när vi föds. Faktorer som kön, klass, etnicitet påverkar grundförväntningarna. Dessa dikterar allt från förväntad sexualtitet, utbildning, yrkesval, trosbekännelser, till vart du ska bo och huruvida du röstar blått, rött eller grönt. Eller hur du ska bete dig som mamma eller pappa.
Under min uppväxt fick jag ofta höra av min mor "Kom ihåg att du är kvinna och invandrare dessutom. Du måste alltid göra dubbelt så bra som alla andra för att ens bli godkänd." Även om jag argumenterade emot, att världen inte är så fördömande som hon tror, så har det blivit en livsregel bland många andra. Dessa livsregler talar om för mig vad jag kan och inte kan göra. Vad jag ska och inte ska göra, utifrån mina förutsättningar.
Jag är en övertygad feminist i vad jag upplever som ett jämställt förhållande - eller vi arbetar på det medvetet i alla fall. Som nybliven förälder förvånades jag därför över hur stort trycket från samhället var och också våra livsregler, roller och förväntningar som styrde in oss mer och mer i den traditionella fåran.
Verken jag visar här kommer från serien "Far och dotter" och "Mor och dotter" som bearbetar några fenomen som jag upplever i mötet med den nya rollen som förälder. "

/Edit Mag