ETT RUM FÖR ALLA SORTERS UTTRYCK OCH EXPERIMENT !

"KONSTNÄRSRESERVAT"

(Fd Galleri 44 i Mellby) Öppet enligt överenskommelse !

onsdag 5 maj 2021

Varning för ART - RUM44 och Konsthall Mellbyskogen - 29 aug - 2 oktober 2021 Vernissage söndag 29 augusti i RUM44 och Konsthall Mellbyskogen  Kl. 14-17

 29 augusti – 2 oktober 2021

Varning för ART


Program för vernissagen - söndag 29 aug:
14.00 - öppning
14.15 -  Regina Fredriksson - sopran Performance TURN TURN TURN! Impro av stycket Omnia tempus habent och Didos lament - en aria om liv och identitet och en egen impro. .....någonstans vid RUM44

.....mer  info kommer under veckan...Utställare:

Marit Lindberg och Lena Ollmark - Glömda minnens bibliotek - Galleriet - RUM44 

Johan Suneson -  Människor i ring - skulptur av grenar och bröd - Konsthall Mellbyskogen

 Berith Stennabb - Får jag lov ?  "Mellby dansbana" i Konsthall Mellbyskogen -  

Lovisa Ivenholt - It´s just a Ride - Lilla Maskinhallen och Husvagnen 

Christina Tivemark - "Sorgerna och vålnaden " - ett arbete om den fysiska och mentala döden
Installation - mixed media - Tyska rummet 

Jeanette Schäring - Återkommande interaktion och workshops genom länk från Nya Zeeland hela september.

Anette Sjölander - Teckning, måleri och skulptur - Mjölkrummet  

Johan Suneson och Leig Skoog + Christoffer Modig  - Torna Zeffiro - Gemensam performance i Konsthall Mellbyskogen ( 29 aug och 25  (skogen) och 26 sept)
 https://leifskoog.se/         
Pågående Skulptur/installationsworkshop hela september !

Medverkande i workshopen:
Karin Albinsson - Tony Topp - Börje Eriksson - Björn Therkelson - Berith Stennabb - Johan Sköld - Elisabet Larsson - Malmström - Johan Suneson - Tony Abrahamsson - Ulla Holmstrand - Suzanne Öhlén - Kicki Rask - Eva Ullberg  - Kajsa Frostensson - Martin Hansson


Marit Lindberg och Lena Ollmark - Galleriet i RUM44 -
Glömda minnens bibliotek.

                                            
                                           Foto: Marit Lindberg I Utställningen Glömda minnens bibliotek som är ett samarbete mellan konstnären Marit Lindberg och författaren Lena Ollmark, blandas fiktiva minnen med minnen från platser och människor i trakten kring Mellby.

 Glömda minnens bibliotek utforskar vad ett minne är. Genom ett potpurri av personliga berättelser ställs vi inför frågeställningar om vad vi faktiskt minns. Vad skiljer vårt personliga minne från det kollektiva, finns det falska och äkta minnen och vad är det som förändrar dem, vad väcker minnet och vad släcker det? Och hur använder vi våra minnen? 

 Vi får också möta Bibliotekarien som berättar om arbetet med att hålla reda på alla dessa minnen och som ser till att de inte hamnar fel, vilket skulle kunna leda till personliga katastrofer. GIBCA tar sig an den Göteborgska historien och utmanar stadens historieskrivning genom att lyfta fram bortglömda och bortträngda berättelser.

 I Glömda minnens bibliotek finns det paralleller till  #gibcaextended2021 tematik både i hur vi minns och vad vi berättar om vår nutid och historia. 

På RUM44 visas glömda minnen som är insamlade på plats under några veckor i juli, då allmänheten inbjöds att vara med i filmworkshops. 

 
------------------------------------------

GLÖMDA MINNENS BIBLIOTEK KOMMER ATT VISAS: 


Vänersborgs konsthall: 28 augusti – 2 oktober       http://www.vanersborg.se/konsthall


RUM44 i Mellby, Lidköping: 29 augusti - 2 oktober       http://anettesgalleri44.blogspot.se/


Ulricehamns rådhus: 9 oktober- 24 oktober   


 (Artisttalk samt forskaren/författaren Pontus Wasling: 18 oktober på Ulricehamns stadsbibliotek)

Rådhusets galleri visas de glömda minnen som samlats in under en stipendievistelse på Brunnsnäs herrgård under sommaren 2021. Allmänheten har bjudits in för att vara med i minnesworkshops där fiktion och verklighet har använts för att skapa nya berättelser och upptäcka glömda minnen. 
.


Johan Suneson, Leif Skoog + Christoffer Modig - Torna Zeffiro - gemensam performance i Konsthall Mellbyskogen http://konsthallmellbyskogen.blogspot.se/
(lördag 25 sept)

"I Torna Zeffiro kommer Johan Suneson och Leif Skoog bygga och transformera en skulpturgrupp i en tolkningsprocess med musik. 

Det plastiskas föränderlighet speglas och korresponderar med musiken. 

  (Klubb44 29 aug, 25 sept (skogen) och 26 sept) Torna Zeffiro...

Är ett performance där konstnärerna Leif Skoog och Johan Suneson + Christoffer Modig (musik) bygger en gruppskulptur och återbygger den genom att figurativa element byter plats. Transformationer uppstår. 

Performance bygger på Gunnar Ekelöfs dikt Torna Zeffiro, som i sin tur bygger på en renässansdikt om västanvinden som kommer med våren. 

Byggandet tolkas av en musiker som följer performance via en video överföring till en skärm en bit bort i skogen. Musiken tolkar den platta bilden och performance följer musiken i en ömsesidig tolkningsprocess mellan det akustiska och det plastiska.
"I Torna Zeffiro kommer Johan Suneson och Leif Skoog + Christoffer Modig bygga och transformera en skulpturgrupp i en tolkningsprocess med musik. 

Det plastiskas föränderlighet speglas och korresponderar med musiken. 

Musik består av osynliga ljudvågor. I musiken finns hela tiden en korrespondens mellan delen och helheten.
 Varje ton är ett steg på en väg som framträder i efterhand.

I Gunnar Ekelöfs dikt uppmanas fiskaren att återvända till "stranden som lärde dig att fiska" och släcka sin lykta.

Skulpturgruppen är konstruerad så att kroppsdelar kan byta plats och bilda nya varelser, nya sammanhang. Skulpturgruppen refererar både till en landsbygds tradition, där tyst kunskap möter tidens utmaningar, där handlingar i växelverkan med naturen skapar förutsättningar för överlevnad och utveckling. 

Skulpturgruppen refererar också till Lakoongruppen, en ikonisk skulpturgrupp, som blivit värderad som "för obalanserat känslosam". 
Performancet handlar också om konstnärernas ålder. En livsupplevelse av att den utmätta tiden till största delen passerats och att det förflutna ter sig dunkelt."


Torna Zeffiro


Vänd dig om

Se mindre framåt

Vänd dig om, läs inskriften på muren

om någon som stupat i någon motstandsrörelse

om någon som byggt denna mur

till motstånd mot någon som belägrat den

Vänd dig om!

Ty detta förflutna är liktydigt med detta kommande, med

Våren!

 

Vår är återkomst, liv återfädelse

Vår är tillbakavändande, liv är tillbakafödelse

Det ligger redan i sin linda av tillbakagång

i sin linda av död!
Håller du våren fast är den om två dagar sommartorka

om två dagar höst och om två dagar en ny väntan på

                                                     detsamma

Men vänder du klockan med boetten mot dig

går hon motsols

Vänd dig om, se bakåt:

Du skall finna den vår som dröjer

och låta andra tiders boskap beta graven

O oxar, vita oxar som tidlösa plöjer fälten

fromma som stjärnbilder

Vänd om och du skall inte vända dig i graven

och detta är så sant som livet, som döden!

Jag menar: Detta är sanning!

Så vänd dig, lutande, hostande poet

mot den unge som ojämförligt trakterade zittra

och du oldfru

mot henne som vävde bröllopslakanen

Vänd dig, målare, mot den tid

då du grundade själv dina dukar

och själv rev din färg

och du, skulptör,

mot den tid då du själv barfota trampade leran

Vänd tillbaka, fiskare

till stranden som lärde dig fiska

Släck din lampa

 

Förlora i havet din fiskarring!

Och du, den första och den trettonde

se vem som födde dig

och hav med denna kvinna att göra!

Hon vet mer om förgängelse

Vänd dig om, se den mörke mannen på tronen

som, tagande jorden till vittne och intet till riktpunkt

sökte upphäva lidandet

lidandet, lidandet i kretsloppet av lidanden

Se djuren, hur de sjuka gömmer sig undan att dö

Se grottmannen med de målade hungervisionerna

kannibalen som skapade sig en värld

lika mänsklig som din krigsålder

Vänd dig om, människa

mot det dunkla fluidum av tid

som annullerar alla resultat!

Ty cirkeln är inte en återkomst

Torna Zeffiro! Zeffiro torna!


Om Lakoongruppen från Wikipedia:
Laokoongruppen är en starkt naturalistisk och uttrycksfull senhellenistisk marmorskulptur som utgått ur Rhodosskolan. Originalet i brons, som har gått förlorat, utfördes omkring år 200 f.Kr. Den marmorskulptur, som återfinns i Vatikanmuseerna, är en kopia från första århundradet f.Kr. eller första århundradet e.Kr


  Berith Stennabb - "Mellby dansbana" i Konsthall Mellbyskogen
Får jag lov ?
"Mellby dansbana" är improvisatoriska händelser mellan raka furor!
Den handlar om att väcka liv i en avsomnad dansbana - en företeelse som drog samman människor i rörelse, kärlek, lust, svartsjuka, hjärtesorg, bråk och fylla.
Ur dessa associationer händer nya uttryck i skogen. Denna händelse är en utvidgad rörelse av mitt projekt "Jag dansar min landsbygd" Lovisa Ivenholt -    It´s just a Ride - Lilla Maskinhallen och Husvagnen
                                      
                                   

 Regina Fredriksson - sopran Performance TURN TURN TURN! Impro av stycket Omnia tempus habent och Didos lament - en aria om liv och identitet och en egen impro.
Framförs på vernissagedagen .....någonstans vid RUM44
foto: Lovisa Ivenholt

 Christina Tivemark - "Sorgerna och vålnaden " - ett arbete om den fysiska och mentala döden

Installation - mixed media - Tyska rummet
Jeanette Schäring - Bjuder in digitalt från Nya Zeeland till samtal tillsammans med sina vänner från ursprungsbefolkningen Maori. Återkommande genom länk från Nya Zeeland hela september. - Klubb44
 


Anette Sjölander - Måleri och skulptur - Mjölkrummet
                              


                                     

Bussresa - Samtidskonst Skaraborg. (anmälan) RUM44 och Konsthall Mellbyskogen - lördag 25 september

RUM44 är en del av GIBCA Extended i höst #gibcaextended2021


Samtidskonstscenen i Skaraborg bjuder på allt från internationell samtidskonst i världsklass och storskalig offentlig konst av Pipilotti Rist till outsiderkonst i en wunderkammer, nationsöverskridande konstkollektiv med deltagarbaserade projekt och öppen ateljé för unga, skog och rum med utrymme för experiment, rakt ur myllan-självorganiserat kulturliv, undersökningar i stenbrott, gästande performativa vandringar, gästbostäder med utrymme för socialt engagerad konst, litteratur, dans, slöjd och tvärkulturella yttringar. En brokig och härlig mix av konst, alltid med näsa för vad som är på gång och med en fot i naturen, ett riktigt lantis-Berlin!

I och med GIBCA Extended 2021 tar vi nu medvetet, och efterlängtat, tillfället i akt och samlar oss i ett Skaraborgsnätverk - Samtidskonst Skaraborg


Utställningarna öppna på RUM44 (14-17)

Konsthall Mellbyskogen:

Johan Suneson, Leif Skoog och Christoffer Modig -Torna Zeffiro - gemensam performance 

Berith Stennabb och Michael Eriksson - Performance - Får jag lov ? Mellby dansbana


Varning för ART


"Öppet hus"  - söndag 26 september  

I samarbete med NBV-väst, Lidköpings kommun, Mellby fria kulturkommun,  Samtidskonst Skaraborg och Gibcaextended2021


RUM44 är en del av GIBCA Extended i höst  #gibcaextended2021


- Utställningar, performance.....RUM44 och Konsthall Mellbyskogen 
                                                                                            
Pågående skulpturworkshop med inbjudna konstnärer under hela september 

-  Öppen scen på Klubb44 under hela dagen

- Konsert: kl. 16.00

Jonathan Hilli trio

- Två fd Mellbybor och keramiker på plats ( Greta Bolin o Gullvi Fält)

- KONSTPAUS - en plats för paus från konsten (Anette Sjölander)

- Pers Bodéga - Tony Abrahamsson lagar mat

- Träskrotsverkstad - prova på för allmänheten (Anette Sjölander)


Mer info o detaljer ...tider....längre fram i sommar....Konsert kl.16.00    Klubb44 (flisförrådet)

"Jonathan Hilli är en finlandssvensk visartist/singer-songwriter. Han har beskrivits som en framtidens viskonstnär och belönades med Manifestpris för debutalbumet Jordsånger 2018 och Hanne Juul-stipendiet 2020.

 Hans sånger kännetecknas av tätt vävda textrader som tillsammans med uttrycksfulla arrangemang skapar stämningsfulla bilder. Han är även verksam som teatermusiker och skådespelare.

 Hans senaste album ”Sånger att brinna till” är vårdslös punk-tango, sammetsdraperi-chanson, musettedragspel, stumfilms-avantgarde. Det är världsmusikrytmer, undergångstoner, saxofonglädje, sirliga stråkarrangemang, rockabilly-soptunnetrummor och dödsföraktsbalkan. Sångerna är utbrytarakter och tröstesånger.

 Med sig på scen har han Thea Åslund på fiol och Larisa Ljungkrona-Mönttinen på dragspel. Thea är folkmusiker, nycirkusartist och även hon är en okonventionell rock’n’roll-stråkmusiker. Larisa får dragspelet att andas som ett par lungor med musiken, innerligt och poetiskt."

"
Juli månad......
Konstnärer var här och byggde på sina utställningar....

Christina TivemarkJohan Suneson och Berith Stennabb i Konsthall Mellbyskogen


Johan Suneson
Lite bilder från 3-dagars workshop "Glömda minnens bibliotek" med Marit Lindberg och Lena OllmarkLena och Marit