ETT RUM FÖR ALLA SORTERS UTTRYCK OCH EXPERIMENT !

"KONSTNÄRSRESERVAT"

(Fd Galleri 44 i Mellby) Öppet enligt överenskommelse !

fredag 1 augusti 2014

DU ÄR EN KLIPPA - Lotte Nilsson-Välimaa och Mirjam Lagergren - 9-24 augusti 2014. MED DET FASTA OCH ORUBBLIGA SOM AVSTAMP STARTAR PRÖVANDET !

 Det kom ett brev från Lotte med två teckningar till utställningen....som fortsätter att leva sitt liv .... också tack vare återkommande och nya besökarna som bidrar med sina tankar !!

Stig Lundström läser sin poesi !!
 
 
                                   
                                                             Lotte och Mirjam

MED DET FASTA OCH ORUBBLIGA SOM AVSTAMP STARTAR PRÖVANDET !


En klippa eller ett berg är en geografisk plats som höjer sig över sin omgivning med en höjdvariation från några tiotal meter till flera tusen meter.  Med det fasta och orubbliga  som avstamp startar prövandet.Mirjam Lagergren är född i Göteborg, bosatt i Stockholm. Hon har Fil.kand i Film, Teater och Litteratur vid Lunds Universitet. Samt studerat Fotografi vid Nordens Fotoskola.
  Hon har arbetat med analogt och digitalt foto i många år. Prövat gamla långsamma fototekniker som cyanotypi och van dyke.
Minne och sinnestillstånd är teman som hon återkommer till i sina verk. Det som är diffust, undflyende men ändå påverkar.
Sedan 2012 har hon valt att arbeta inom det textila fältet. Shibori är en japansk reservageteknik som möjliggör att skapa mönster, permanenta veck och tredimensionella objekt med slumpen som en viktig faktor.

Tant Miranda visades i grupputställningen Shibori 2014 på Konstfack


Lotte Nilsson-Välimaa, född i svenska Lappland, bor och är verksam i Stockholm. Där har hon studerat på Konstfackskolan, inom textil samt skulptur. Hon vill föra in något av det privata in i det offentliga. Det dröjande och frågeställningar kring varandet är aktuella frågeställningar som hon söker värdsliga perspektiv på i sitt konstnärsskap. Rummet och sammanhanget är återkommande anledningar att skapa något nytt. Hon arbetar med verk som ofta tar sin utgångspunkt från hennes egen kropp. Det har bl.a. resulterat i fotobaserade screentryck i mänsklig skala. Med hjälp av material som filt, skumgummi, rullgardinsväv etc. iscensätter hon sina illusoriska verk. Jag bygger ett rum runt mig själv som om minnena vore drömmar (2011) är ett av Nilsson-Välimaas aktuella arbeten, ett fotobaserat verk. Här har hon via prövanden funnit ett språk för orörligheten. Dammet/tisteldunen fann hon vid en av sommarens alla strövanden. Samlade tisteldun, de svävande fjunen - lådvis. To dwell upon (2012 - 2013) är ett pågående verk. Med det utforskar Nilsson-Välimaa det tröga, det fuktiga och klibbiga. Hon formar sniglar av lera och använder lim som flyter och droppar. Blottlagda mollusker - alla utan hus - glider över kanter, rundar hörn, drar ihop sig och söker sig till varandra. Med okonventionella materialmöten är dröjandet vid det högst ordinära något hon gärna återkommer till.
 Parallellt med hennes individuella konstnärsskap arbetar Nilsson-Välimaa i samarbetsprojekt. Här spelar mötet med andra aktörer en viktig roll – kontrollen sätts ur spel och något nytt kan uppstå. Hon är medverkande i de båda konstnärsdrivna organisationerna FAS Fiber Art Sweden och Studio 44.
Lotte Nilsson-Välimaa:
www.beingintheworld.net
http://www.beingintheworld.net/artist/lotte-nilsson-v%C3%A4limaa

Medlem i Studio 44 i Stockholm, Fiber Art Sweden samt Konstnärshuset i Stockholm.


Mirjam Lagergren :
http://www.svenskashiborisallskapet.se/
http://www.konstfack.se/Aktuellt/Kalender/2014/Shibori-2014/

Medlem i Svenska Shiborisällskapet.